Keman

kemanKeman yaylı çalgılar ailesinin en küçük, aynı zamanda en çok ilgi gören çalgısıdır. Senfoni orkestralarının

baş çalgısıdır. Geçmiş yıllarda ülkemizde belirli bir müzik kültürü içerisinde yetişmiş olanların ilgi gösterdiği bir çalgı iken günümüzde bu çalgıya ilgi artmıştır. Yaylı çalgı olması nedeniyle başlangıç aşamasında hayli zor gelen çalgı, çalışmaya başladıktan bir kaç ay içerisinde küçük ezgiler ve etüdlerle kulağa hoş gelmeye başlar bu da çalan kişiyi mutlu eder. Perdesiz bir çalgı olması nedeniyle ,iyi bir müziksel işitme ve sesleri ayırt etme becerisi gerektirir. Keman çalışmaları, piyano desteğiyle sürdürülmelidir. ( Çünkü yanlış sesin hemen düzeltilmesi gerekir aksi halde yanlış seslere alışan kulakla birlikte teknik de bozuk ilerler.)