Bateri

36

 

 Bateri, Her iki el ve iki ayağın aktif olduğu, koordinasyon ve ritim becerisini geliştiren,

küçük büyük herkesin

ilgisini çeken kompleks bir çalgıdır. Stüdyomuzdaçalışmalarının yapıldığı bu çalgı orkestranın vazgeçilmez bir parçasıdır.

çalışmalar bire bir yapılmakta olup her çalgıda olduğu gibi bir çalışma disiplini takip edildiğinde, kısa sürede basit ritimlerle eşlik yapılabilmektedir.