Bağlama

BağlamaBağlama, Ülkemizde çalınan en yaygın telli tezeneli halk müziği çalgısıdır. Her ne kadar

halk müziği çalgısı ise de diğer müzik türlerinde de sıkça kullanılmaktadır. Bağlama, , uzun yıllar boyu ihmal edilmiş, gelişimini yaklaşık son 30 yılda yapmıştır. Ülkemizdeki üretimi küçük atölyelerde ve el yapımı şeklinde gerçekleşir. Çalgının ölçüleri standartlara sahip olmadığından yapımcı ustalara göre değişiklik göstermektedir.  Ne var ki her şeye rağmen tarihi bin yılları bulan bağlama hep gözde bir çalgı olarak toplumun her kesiminde yaşamını sürdürmüştür. Son 30-40 yıl içerisinde bağlamanın çalma tekniği hızla gelişmiş, Arif Sağ, Musa Eroğlu, Yavuz Top, Hasret Gültekin, Orhan Gencebay vb. gibi usta bağlamacılar, gerek teknik olarak gerekse icra becerisi olarak son derece güzel örnekler sergilemiştir. Bağlama eğitimi de de diğer çalgıların eğitim yöntemlerinden esinlenerek metodolojik bir yolda ilerlemektedir. Bağlama, ülkemiz özelinde kültürel birikimin varlığı nedeniyle diğer çalgılara kıyasla daha çabuk öğrenildiği gözlemlenmiştir. Ancak öğrenmeye, sistematik bir çalışma yöntemi ile başlamak bu çalgı için de geçerli bir durumdur.